Usability – Användarens förväntningar är viktiga

Att möta användarnas förväntningar på en webbplats ger normalt bra användbarhet. Sätt att se till att du uppfyller förväntningarna: användarundersökningar, granska konkurrerens webbplatser och följa användbarhetsanvisningar. Introduktion – att möta förväntningarna förbättrar användbarheten En nyckelprincip inom användbarheten är att människor bär en “mental modell” av hur vi förväntar oss att världen ska bete sig.

Dessa modeller är baserade på tidigare erfarenheter och kan vara en mycket kraftfull faktor för att påverka hur människor beter sig i vissa situationer. Enligt vår erfarenhet av test av användbarhet lider användbarheten när en webbplats inte stämmer överens med användarnas förväntningar. Faktum är att våra tester för användbarhetstester har upprepade gånger visat.

Leave a Reply